مسعود بادین، مدیرعامل بیمه آسیا تشریح کرد:

نقش تاثیرگذار صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی

مدیرعامل بیمه آسیا در گزارشی، نقش تاثیرگذار صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی را تشریح کرد.

مسعود بادین، مدیرعامل و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج بیمه آسیا به نمایندگی از پایگاه های بسیج صنعت بیمه کشور، در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که با حضور وزیر اقتصاد، فرمانده و اعضای شورای مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی و فرماندهان حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج تابعه این وزارتخانه برگزار شد، در گزارشی، نقش تاثیرگذار صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی را تشریح کرد.

مسعود بادین در این مراسم با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از الزامات سیاست گذاری اقتصادی کشور اظهار داشت: صنعت بیمه در سال های اخیر و به ویژه امسال، در راستای تحقق شعار”تولید ، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها” تمام تلاش خود را از طریق پوشش ریسک ها و ارائه خدمات به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی، همراهی با آحاد مردم در بحران کرونا و نقش آفرینی در بازار سرمایه، انجام داده است.

فرمانده پایگاه بسیج بیمه آسیا، اهم اقدامات صنعت بیمه در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در محورهای مسئولیت اجتماعی، همگامی با بحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ریسک های فاجعه آمیز، ارتقاء ظرفیت مجاز نگهداری و ظرفیت مجاز قبولی اتکایی شرکت های بیمه، توسعه مشارکت های راهبردی بیمه به منظور ارتقاء ظرفیت بیمه گری، افزایش توانگری شرکت های بیمه، توسعه فضای کسب و کار، ارتقاء دسترسی مردم به پوشش ها و خدمات بیمه و بازار سرمایه تشریح کرد.

وی درباره اقدامات صنعت بیمه در زمینه همگامی با بحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ریسک های فاجعه آمیز گفت: صنعت بیمه تا کنون بیش از ۱۳۰۰ میلیارد ریال در پوشش بیماری کرونا پرداخت کرده و محصولات جدید بیمه ای در ارتباط با درمان بیماری کرونا و پوشش کسب و کارها در مقابل خطرات اپیدمی، سیل، زلزله، و بحران های سیاسی ارائه کرده است.

مسعود بادین، از دیگر اقدامات مهم صنعت بیمه در راستای اقتصاد مقاومتی را افزایش ظرفیت بیمه گری و مشارکت های راهبردی شرکت های بیمه از طریق افزایش قابل توجه سرمایه شرکت های بزرگ بیمه ای و ایجاد و گسترش کنسرسیوم های بیمه ای برای پوشش ریسک های بزرگ در سال های اخیر برشمرد و گفت: مواجهه با تحریم های ظالمانه و موانع بوجود آمده در انتقال ریسک و اخذ پوشش های اتکایی به ویژه در صنعت حمل و نقل دریایی و ریسک های فاجعه آمیز، منجر به اتخاذ راهبردها و اقداماتی در صنعت بیمه از قبیل تشکیل کمیته و کارگروه ویژه مقابله با تحریم صنعت بیمه و همچنین تقویت و افزایش ظرفیت بازار اتکایی داخلی کشور شد.

مدیرعامل بیمه آسیا از اقدامات ارزنده صنعت بیمه در ارائه خدمات به آحاد مردم را اهتمام در پرداخت سریع و کامل خسارت ها به مردم و واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ برشمرد.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج بیمه آسیا در پایان بر توجه به مدیریت جهادی و بسیج ملی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.