هوای ۷ شهر برای گروه های حساس ناسالم است

امروز سه شنبه (6 مهر 1400) هوای شهرهای یزد،‌ اهواز، تهران، اصفهان، اراک و کرج، به ترتیب با شاخص های ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۱ ، ۱۲۳ ، ۱۳۸ و ۱۴۶ ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.
هوای شهرهای یزد،‌ اهواز، تهران، اصفهان، اراک و کرج امروز سه شنبه به ترتیب با شاخص های ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۱ ، ۱۲۳ ، ۱۳۸ و ۱۴۶ ناسالم برای گروه های حساس و زاهدان با شاخص ۱۵۷ در شرایط ناسالم برای تمام گروه ها قرار دارد.

هوای شهرهای بندر عباس با شاخص ۷، گرگان ۹، قزوین ۲۷، بجنورد ۲۸ ، اردبیل ۳۳، سنندج ۴۲، ایلام ۴۸ پاک است.

 

به گزارش ایرنا از سامانه شبکه ملی پایش کیفی هوای محیط و صوت سازمان حفاظت محیط‌زیست، همچنین هوای شهرهای تبریز با شاخص ۵۵، خرم آباد ۶۳، زنجان ۶۶، قم ۶۷ ، ارومیه ۷۱، بوشهر ۷۲، مشهد ۷۲، کرمانشاه ۷۸ ، شیراز ۷۹، بیرجند ۸۱، همدان ۸۱ و سمنان ۸۲ در شرایط قابل قبول قرار دارد.