واکنش بدن به دُز تقویتی واکسن کرونا همانند دُز دوم است

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا اعلام کرد عوارض جانبی گزارش شده در دریافت کنندگان واکسن تقویتی کووید-۱۹ همانند دُز دوم این واکسن است.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا اعلام کرد عوارض جانبی گزارش شده در دریافت کنندگان واکسن تقویتی کووید-۱۹ همانند دُز دوم این واکسن است.

 

تزریق سومین دُز تقویتی واکسن کرونای «فایزر-بایون تک» را برای بزرگسالان ۶۵ سال و مسن تر و افراد دارای بیماری های زمینه ای مانند دیابت و بیماری های قلبی، توصیه کرد.

 

۷۹ درصد از کسانی که دز تقویتی زده اند، اظهار داشتند که درد و تورم را در محل تزریق تجربه کرده اند.