واکنش مشاور وزیر کشور به عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی در برخی عزاداری‌ها + توییت

مشاور وزیر کشور به تصاویر به عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی در برخی عزاداری‌های محرم در وضعیت اوج کرونا واکنش نشان داد.

مشاور وزیر کشور به تصاویر به عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی در برخی عزاداری‌های محرم در وضعیت اوج کرونا واکنش نشان داد.

روح الله جمعه ای مشاور وزیر کشور در واکنش به انتشار تصاویر عزاداری محرم و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی نوشت: این تصاویر بازنمایی غوغای خوارج و ماجرای قرآن بر سرنیزه کردن ظاهربینان جاهل در صفین است.