وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۴ ریشتر در کرمان

زلزله‌ای به بزرگی 4 ریشتر ظهر امروز حوالی کهنوج در جنوب استان کرمان را لرزاند، این زمین‌لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد.

زلزله‌ای به بزرگی ۴ ریشتر ظهر امروز حوالی کهنوج در جنوب استان کرمان را لرزاند، این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

این زمین‌لرزه درموقعیت ۲۷.۸۴ شمالی و ۵۷.۸۵ شرقی و در فاصله ۱۹ کیلومتری کهنوج و ۲۵ کیلومتری رودبار جنوب ثبت شده اتس.

گزارشی از خسارت‌های این زمین‌لرزه دریافت نشده است.