وقوع زلزله‌ای ۵ ریشتری حوالی فین در استان هرمزگان

زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 ریشتر حوالی فین در استان هرمزگان را لرزاند.

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر حوالی فین در استان هرمزگان را لرزاند.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۵
محل وقوع: استان هرمزگان – حوالی فین
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۱۷:۰۶:۱۱
طول جغرافیایی: ۵۶٫۱۷
عرض جغرافیایی: ۲۷٫۶۱
عمق زمین‌لرزه: ۱۳ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۲۸ کیلومتری فین (هرمزگان)
۴۰ کیلومتری قلعه قاضی (هرمزگان)
۴۵ کیلومتری فارغان (هرمزگان)

نزدیکترین مراکز استان:
۴۷ کیلومتری بندرعباس
۳۱۰ کیلومتری کرمان