«وگردش» سهام می فروشد

شرکت بانک گردشگری در کدال اطلاعیه جدیدی منتشر کرد.
به گزارش اقتصاد روشن، شرکت بانک گردشگری در سامانه کدال اطلاعیه جدیدی در مورد آگهی فروش سهام شرکت بیمه آرمان منتشر کرد.

براین اساس به اسـتحضار می رساند این بانک در نظر دارد با رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار وشـرکت فرابورس ایران، در چارچوب دسـتورالعمل معاملات عمده ۸۳.۹ درصد از سهام شرکت بیمه آرمان را باشـرایط ذیل واگذار کند. همچنین دستور فرمایید اقدامات لازم جهت انتشار آگهی مزایده و عرضه سهام مذکور صورت پذیرد.

نام شرکت، شرکت بیمه آرمان نماد معاملاتی آرمان ۴ بازار معاملات تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران تعداد کل سـهام شرکت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهام تعداد سهام قابل عرضه ۲۴۵,۷۱۴,۸۹۹ درصد کل واگذاری ۹,۸۳ درصد قیمت پایه هر سهم ۱۱,۸۹۷ ریال ارزش پـایه کل ۲,۸۹۸,۹۴۴ میلیون ریـال سپرده حضور در رقـابت ۲۸۹,۸۹۴ میلیون ریال کد بورسـی بانک گردشـگری شرکـ ۱۱۳۷۳ و تاریخ عرضه دوشـنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ شـرایط معامله و پرداخت ثمن نقد (پرداخت ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه و پایاپای (۲+T کارگزار عرضه کننده شرکت کارگزاری آگاه ) است.