٧٤ هزار نفر از بانک صادرات ایران وام ازدواج گرفتند

بانک صادرات ایران در شش ماهه اول سال ١٤٠٠ با پرداخت بیش از ٦٣ هزار میلیاد ریال وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، به تشکیل زندگی حدود ٧٤ هزار نفر یاری رساند.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور حمایت از جوانان و ترغیب آنها برای تشکیل خانواده پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه را همچنان با جدیت دنبال می‌کند به نحوی که از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه سال جاری ٧٣ هزار و ٧٩٩ فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش ٦٣ هزار و ٥٣٦ میلیارد ریال به واجدین شرایط پرداخت شده است.

علاوه بر این، بانک صادرات ایران از آغاز سال ١٣٩٥ تاکنون نسبت به تسهیل در روند پرداخت این وام اقدامات موثرتری انجام داده به نحوی که طی این مدت بالغ بر ٥٩١ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش بالغ بر ٤٦٣ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.

این بانک در سال ٩٥ تعداد ١٣٠ هزار فقره به ارزش ١٢ هزار میلیارد ریال، در سال ٩٦ بیش از ١٦ هزار فقره به ارزش ١٥٣ هزار میلیارد ریال، در سال ٩٧ بالغ بر ١٧ هزار فقره به ارزش ١١٦ هزار میلیارد ریال، در سال ٩٨ به میزان ٢٣٠ هزار فقره به ارزش ٥٤ هزار میلیارد ریال، سال ٩٩ نزدیک به ١٢٥ هزار فقره به ارزش ٦٥ هزار میلیارد ریال و در شش ماه اول سال ١٤٠٠ بیش از ٧٣ هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش بالغ بر ٦٣ هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده که جمع تعداد آن به ٥٩١ هزار فقره به ارزش بیش از ٤٦٣ هزار میلیارد ریال رسیده است.