پیاده‌سازی روش‌های نوین بانکداری شرکتی و تجاری در بانک ملی

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: با راه‌اندازی معاونت بانکداری جامع، روش‌های تازه‌ای در حوزه بانکداری شرکتی و تجاری در بانک ملی پیاده‌سازی شده است که در آینده نزدیک نتایج مثبت آن نمایان می‌شود.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: با راه‌اندازی معاونت بانکداری جامع، روش‌های تازه‌ای در حوزه بانکداری شرکتی و تجاری در بانک ملی پیاده‌سازی شده است که در آینده نزدیک نتایج مثبت آن نمایان می‌شود.

 

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، علی موسوی‌زاده در بازدید از شعبه بازار این بانک، با اشاره به اینکه بازار تهران، قلب اقتصاد پایتخت و کشور است، گفت: مشتریان بزرگی در بازار وجود دارند که به بانک ملی ایران دلبسته‌اند و از ظرفیت زیادی برای انباشت منابع برخوردارند.

 

وی رشد منابع ارزان قیمت جذب شده در جریان اجرای طرح تلاش ملی را قابل توجه خواند و با بیان اینکه ادامه روند کنونی می‌تواند جایگاه بانک ملی ایران را بیش از پیش ارتقا دهد، اظهار کرد: بانک نباید درگیر بروکراسی‌های دست و پاگیر اداری باشد، بلکه باید از روش‌های نوین بازاریابی به منظور جذب مشتری استفاده کرد.

 

موسوی‌زاده، تلاش حداکثری شعب برای جذب منابع را خواستار شد.

 

وی بانک ملی ایران را برند نظام بانکی خواند و با اشاره به اینکه که امکانات منحصر به فردی در اختیار این بانک است، گفت: خوشبختانه مشتریان به بانک ملی ایران اعتماد دارند و این اعتماد، از همه سرمایه‌ها ارزشمندتر است.

 

در این دیدار، احمد میرزا آقایی رییس شعبه بازار نیز گزارشی از عملکرد شعبه ارائه کرد.

 

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و هیات همراه، همچنین با حضور در جمع کارکنان شعبه با آنها به گفت و گو پرداختند.