کاهش ۶.۵۴ درصدی تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی + جدول

هفتاد و چهارمین گزارش اقتصادی شاپرک مربوط به مردادماه امسال نشان می‌دهد که متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مرداد ۱۴۰۰، ۲۴۷ تراکنش است.

به گزارش ایبنا، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مرداد ۱۴۰۰، ۲۴۷ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۱۷.۳۱ واحدی  (%۶.۵۴ – درصدی) را تجربه نموده است.

هفتاد و چهارمین گزارش اقتصادی شاپرک مربوط به مردادماه امسال نشان می‌دهد که در طول یک ماه بالغ ‌بر ۳.۱ میلیارد تراکنش با ارزش بیش از ۵,۳۶۸  هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش(شاپرک)  ‌شده است.

بنا بر این گزارش، کارتخوان‌های فروشگاهی، ابزارهای پذیرش موبایلی و ابزارهای پذیرش اینترنتی (درگاه‌های پرداخت) بدنه اصلی شبکه شاپرک را تشکیل می‌دهند و به طور خلاصه، در مردادماه امسال، بیش از ۹.۶ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۱.۴ میلیون ابزار موبایلی و ۱.۶ میلیون ابزار پذیرش اینترنتی مورد استفاده قرار گرفته است.

مقایسه سهم تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در مردادماه ۱۴۰۰ هم نشان می‌دهد که در مجموع کارتخوان‌های فروشگاهی همچنان در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) رتبه اول را دارند؛ به گونه ای که سهم کارتخوان‌های فروشگاهی از بازار با تعداد ۹ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۵۰۲ کارتخوان، ۷۵.۷۴ درصد بوده که البته این میزان نسبت به تیرماه که ۷۵.۸۷ درصد برآورد شده بود، کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، بررسی متوسط تراکنش‌ها به ازای هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در دومین ماه تابستان نشان می دهد متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مرداد ۱۴۰۰، ۲۴۷ تراکنش می باشد که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۱۷.۳۱ واحدی  (%۶.۵۴ – درصدی) را تجربه نموده است.

بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی می باشد. در مرداد ماه متوسط تعداد تراکنش های اینترنتی با کاهش ۶.۸۸ درصدی از ۱۲۸ تراکنش در تیر ۱۴۰۰ به ۱۲۱ تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۷۷ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با کاهش ۳.۵۳  واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با ۲۰.۸۰ واحد کاهش نسبت به تیر ۱۴۰۰ به ۲۹۴ عدد در مرداد ماه رسیده است.