کدام نمادهای بورسی متوقف شده اند؟

از میان نمادهای بورسی ۴۸ نماد به دلایل مختلف از جمله تعلیق نماد معاملاتی، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، تغییرات بیش از ۵۰ درصد در ۱۵ روز متوالی و... تا ۱۲ مردادماه متوقف شدند.

به گزارش ایسنا، نمادهای کنتورسازی ایران (آکنتور)، گروه صنایع کاغذ پارس (چکاپا)، بانک انصار (وانصار)، شرکت سرمایه گذاری استان های اردبیل، آذربایجان، بوشهر، فارس، کردستان، گلستان، لرستان، استان مرکزی، سیستان و ایلام با نمادهای (وساربیل)، (وساغربی)، (وسبوشهر)، (سفارس)، (وسکرد)، (وسگلسا)، (وسلرستا)، (وسمرکز)، (وسیستا) و (سیلام) و همچنین سهام عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد (وسکهبو) و سهام عدالت استان مازندران (وسمازن) به دلیل تعلیق نماد معاملاتی متوقف شده اند.

همچنین توقف نماد اصلی نمادهای کارگزاری بورس کالای ایران (اکالا)، تولیدکنندگان بورس کالای ایران (تکالا)، کارگزاران بورس اوراق بهادار (کبورس)، نهادهای مالی بورس اوراق بهادار (نبورس) و نهادهای مالی بورس کالای ایران (نکالا) را متوقف کرده است.

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده (درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهای نهادهای مالی بورس انرژی (انرژی۱۱)، فعالان بورس انرژی (انرژی۲۱)، سایر اشخاص بورس انرژی (انرژی ۳۱)، بورس اوراق بهادار (بورس)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، نفت سپاهان (شسپا)، بیسکویت گرجی (غگرجی)، لوله و مشاین سازی ایران (فلوله)، کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)، تامین ماسه ریخته گری (کماسه) و بیمه ملت (ملت) شده است و نماد دشت مرغاب (غدشت) به دلیل برگزاری مجامع عمومی فوق العادع و عادی به طور فوق العاده متوقف شده است.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نمادهای پارس سویچ (بسویچ)، فولاد مبارکه اصفها (فولاد)، پشم شیشه ایران (کپشیر)، صنایع کاشی و سرامیک سینا (کساوه) و بانک پاسارگاد (وپاسار) و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده (درخصوص تغییر سرمایه) نمادهای صنایع جوشکاب یزد (بکاب)، همکاران سیستم (سیستم)، آلومراد (فمراد)، قند ثابت خراسان (قثابت)، کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ) و  توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور) را متوقف کرده اند.

بورس کالای ایران (کالا) به دلیل تغییرات بیش از ۵۰ درصد در ۱۵ روز متوالی و ایرکا پارت صنعت (خکار)، سبحان دارو (دسبحان) نیز به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف شده اند. همچنین تامین سرمایه تمدن (تمدن) به دلیل سایر عوامل در این لیست قرار دارد.