گزارش عملکرد شهریورماه بیمه پارسیان

بیمه پارسیان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریورماه سال جاری از محل فروش حق بیمه ۴،۵۹۱ میلیارد ریال درآمد کسب کرد.

شرکت بیمه پارسیان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریورماه سال جاری از محل فروش حق بیمه ۴،۵۹۱ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک‌ماهه مشابه سال گذشته ۴۹ درصد افزایش داشته و شرکت در این ماه تراز مثبت ۸۷ درصدی را ثبت کرده، همچنین درآمدی که از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه از محل فروش حق بیمه به دست آورده برابر با ۲۰،۹۱۲ میلیارد ریال اعلام‌شده است.

بر پایه این گزارش، بیمه پارسیان در ششمین ماه سپری‌شده از سال مالی جاری میزان درآمدی که از فروش حق بیمه شناسایی کرده همان‌طور که گفته شد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ۴۹ درصدی را شاهد بود.

بیشترین درآمدی که “پارسیان” در شهریورماه سال ۱۴۰۰ کسب کرده از محل فروش حق بیمه «ثالث-اجباری» با ۱،۶۸۳ میلیارد ریال بوده و بخش «زندگی – اندوخته دار» نیز پس‌ازآن با ۵۶۳ میلیارد ریال قرار داشته داده است.

بر اساس این گزارش صورت گرفته، بیمه پارسیان در پایان شهریورماه سال جاری میزان پرداختی‌های خود بابت خسارت‌ها را برابر با ۲،۴۶۰ میلیارد ریال اعلام کرده است .