۱۳۷ میلیون دلار در سامانه نیما معامله شد

بانک مرکزی اعلام کرد که روز گذشته ۳ مهر ۱۴۰۰ در سامانه نیما ۱۳۷ میلیون دلار معامله شد.

به گزارش بانک مرکزی، روز گذشته ۳ مهر ۱۴۰۰ در سامانه نیما ۱۳۷ میلیون دلار و با میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۳۰,۹۹۹ ریال معامله شد.

همچنین سامانه نیما در روز جاری، شاهد عرضه حدود ۲۰۸ میلیون دلار به صورت حواله به منظور تأمین ارز واردات کشور بوده است. این امر حاکی از این است که نرخ ارز مؤثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.