۱۵هزار میلیارد ریال به حساب سازمان بیمه سلامت پرداخت شد

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور از پرداخت 15 هزار میلیارد ریال به حساب سازمان بیمه سلامت ایران خبر داد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: ۱۵ هزار میلیارد ریال در اجرای ۱۸ تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری به حساب سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت شد.

امید حاجتی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور از پرداخت ۱۵ هزار میلیارد ریال در اجرای ۱۸ تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری به حساب سازمان بیمه سلامت ایران خبر داد.

وی گفت: برای رفاه اجتماعی مردم و بالا بردن سطح کیفی خدمات حوزه سلامت و حذف یا کاهش هزینه های مردم در بخش سلامت در بودجه سال جاری، ۱۹۵ هزار میلیارد و پانصدهزار شصت و هشت میلیارد ریال پیش بینی شده است.

حاجتی اضافه کرد: ۱۵ هزارمیلیارد ریال در راستای اجرای ردیف ۱۸ تبصره ماده ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بحساب بیمه سلامت واریز شد؛ تا با واریز این مبلغ، جمع واریزی های سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور به حساب بیمه سلامت ایران، ۱۶۱ هزار و ۸۸۵ میلیارد و ۲۴۰میلیون ریال برسد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور اضافه کرد: به دلیل وجود بیماری کرونا در کشور، نیاز امروز مردم به بیمه و خدمات سلامت بیش از گذشته است؛ بر همین اساس دولت برای حمایت از مردم، این پیش بینی را انجام داده است تا مردم بتوانند با استفاده از پوشش های رایگان بیمه ای از خدمات با کیفیت نظام سلامت در کشور بهره مند شوند.