۳.۴ میلیارد تراکنش بانکی در شهریور ۱۴۰۰ ثبت شد + جدول

۳ میلیارد و ۴۲۹ میلیون تراکنش در شهریور امسال از طریق بیش از ۹.۵ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۱.۴ میلیون ابزار موبایلی و ۱.۵ میلیون ابزار پذیرش اینترنتی انجام شد.

۳ میلیارد و ۴۲۹ میلیون تراکنش در شهریور امسال از طریق بیش از ۹.۵ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۱.۴ میلیون ابزار موبایلی و ۱.۵ میلیون ابزار پذیرش اینترنتی انجام شد.

در شرایطی که طبق اعلام شرکت شاپرک، در شهریورماه سال جاری بیش از ۳ میلیارد و ۴۲۹ میلیون تراکنش انجام شده که کمتر از ۹۰ درصد از کل این تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است؛ بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌ها در شهریورماه ۱۴۰۰ نشان می دهد، کارتخوان فروشگاهی با ۸۹.۶۰ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با ۷ درصد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با ۳.۴۱ درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.

همچنین مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته، نشان می دهد تعداد ابزارهای فعال سیستمی پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی نسبت به مردادماه با افت ۲.۱۹ درصدی همراه بوده؛ به گونه ای که تعداد ابزار پذیرش اینترنتی در شهریورماه با افت ۴.۹۹ درصدی نسبت به مردادماه ۱۴۰۰ به رقم ۱,۵۵۹,۲۷۳ رسیده است.

بنابراین مجموع تعداد این ابزارها (اینترنتی، موبایلی و فروشگاهی) در آخرین ماه تابستان ۱۴۰۰ به رقم ۱۲.۵۰۴.۹۲۱ رسیده که نسبت به ماه قبل، بیش از دو درصد کمتر شده است.

همچنین مقایسه سهم تعداد هر یک از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در شهریورماه ۱۴۰۰، نشان می دهد سهم کارتخوان های فروشگاهی از بازار ۷۵.۹۸ درصد بوده است که این میزان در مردادماه امسال، ۷۵.۷۴ درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در ششمین ماه سال، به ۱۱.۵۵ درصد رسیده که نسبت به مردادماه، اندکی کاهش یافته است.