بانک مرکزی گزارش داد:

آخرین وضعیت بدهی‌های خارجی ایران

بررسی آمار بانک مرکزی از وضعیت بدهی‌های خارجی کشور از اواخر سال ۱۳۹۲ تا پایان خرداد ماه سالجاری نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۲ بدهی‌های خارجی ایران معادل شش میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار بوده که سهم بدهی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از این مقدار ۷۷ میلیون و ۷۰۰ دلار و پنج میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار است.

به گزارش ایسنا، آمارها بیانگر این است که بدهی‌های خارجی ایران از شش میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار در اواخر سال ۱۳۹۲ به هشت میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار در خرداد ماه سالجاری رسیده است.

بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه‌های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می‌گیرد.

بررسی آمار بانک مرکزی از وضعیت بدهی‌های خارجی کشور از اواخر سال ۱۳۹۲ تا پایان خرداد ماه سالجاری نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۲ بدهی‌های خارجی ایران معادل شش میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار بوده که سهم بدهی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از این مقدار ۷۷ میلیون و ۷۰۰ دلار و پنج میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار است.

همچنین، بدهی‌های خارجی کشور در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب معادل پنج میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار، هفت میلیارد و ۴۷۶ میلیون دلار و هشت میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار بوده است.

علاوه بر این، بدهی‌های خارجی کشور با افزایش قابل ملاحظه‌ای در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار رسید که در طول ۸ سال اخیر بیشترین میزان بدهی‌های خارجی ایران بوده است.

از سوی دیگر، در اواخر سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ بدهی‌های خارجی کشور به ترتیب به ارقام ۹ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار، ۹ میلیارد و ۳۱ دلار و ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار رسیده است.

طبق آخرین اعلام بانک مرکزی، هشت میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار تا پایان خرداد ماه سالجاری برای بدهی‌های خارجی کشور ثبت شده است که نشان می‌دهد، بدهی‌های خارجی کشور از اواخر سال ۱۳۹۲ تا پایان خرداد ماه سالجاری بیش از ۳۰ درصد زیاد شده است.