آخرین وضعیت سه مرز مشترک ایران و افغانستان

سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: پس از برقراری آرامش در سمت کشور افغانستان به شرط اینکه نهادهای نظارتی، امنیتی و نظامی تایید دهند که امنیت برقرار است، مرز میلک باز می‌شود.

به گزارش ایلنا، روح‌الله لطیفی درباره آخرین وضعیت سه مرز مشترک ایران و افغانستان اظهار داشت: گمرک میلک در نزدیک شهر زرنج در افغانستان همچنان بسته است.

 

وی تاکید کرد: پس از برقراری آرامش در سمت کشور افغانستان به شرط اینکه نهادهای نظارتی، امنیتی و نظامی تایید دهند که امنیت برقرار است، مرز میلک باز می‌شود.

 

سخنگوی گمرک ایران تاکید کرد: باید توجه داشت که چند روز گذشته در نزدیکی مرز میلک در سمت افغانستان درگیری مسلحانه رخ داد و حتی خمپاره‌ای به مرز میلک اصابت کرد و ممکن بود حواشی درگیری داخلی کشور افغانستان به سمت ایران کشیده شود.

 

لطیفی گفت: درصورت برقراری امنیت در سمت افغانستان اگر تجار درخواست داشته باشند، کامیون‌ها خروج داده می‌شوند.

 

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر دو مرز دیگر با افغانستان، یعنی مرز ماهیرود و دغارون باز هستند، ادامه داد: در درگیری‌های یک ماهه گذشته در مرز ایران و افغانستان، ماهیرود و دغارون حدود یک روز بسته بودند اما در این روزها این دو مرز فعال هستند.

 

وی گفت: در صورت برقراری امنیت، مشکلی برای ورود کامیون از سمت میلک به ایران نداریم، اما معمولا درخواست برای ورود کمتر است