آغاز نام‌نویسی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ از امروز، ۱۰ بهمن‌ماه

نام‌نویسی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ از امروز آغاز شد و تا روز ۱۷ بهمن ماه ادامه دارد.

نام‌نویسی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ از امروز آغاز شد و تا روز ۱۷ بهمن ماه ادامه دارد.

نام‌نویسی داوطلبان شرکت در آزمون سراسری ورود به موسسات آموزش عالی سال ۱۴۰۱ از امروز یکشنبه (دهم بهمن) آغاز شد. نام‌نویسی از متقاضیان تا ۱۷ بهمن ماه ادامه دارد.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی http://www.sanjesh.org ثبت نام کنند.