ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

آمریکا از ایران می‌خواهد که به زودی به مذاکرات وین بازگردد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بازگشت به برجام را یکی از اولویت‌های دولت کشورش خواند و گفت: مذاکرات وین درباره برجام نمی‌تواند «برای مدت نامحدود» ادامه داشته باشد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: ما از ایران می‌خواهیم به زودی به مذاکرات وین برگردد.

در شرایطی که هنوز تقویم زمانی مربوط به برگزاری دور هفتم مذاکرات وین مشخص نشده است پرایس گفت که آمریکا از ایران می‌خواهد که به زودی به مذاکرات وین بازگردد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این نشست خبری بازگشت به برجام را یکی از اولویت‌های دولت کشورش خواند اما گفت مذاکرات وین درباره برجام نمی‌تواند «برای مدت نامحدود» ادامه داشته باشد.

ند پرایس گفت: «ما از ایران می‌خواهیم به زودی به مذاکرات برگردد. [این مذاکرات] برای ما جزو اولویت‌های فوری است. اگر رئیس‌جمهور رئیسی در عزم خود برای رفع تحریم‌ها راستین است، این دقیقاً همان چیزی است که در وین روی میز قرار دارد.»

ند پرایس در بخش دیگری از اظهاراتش در این نشست خبری گفت: «فرصت برای رسیدن به پایبندی دوجانبه به برجام تا ابد ادامه نخواهد داشت.»