علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی:

ارتباط با هیات آمریکایی با مبادله نوشتار غیررسمی انجام شده

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ارتباط با هیات آمریکایی حاضر در وین با مبادله نوشتار غیر رسمی انجام شده و نیازی به بیش از این نیز نبوده و نخواهد بود.

شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ارتباط با هیات آمریکایی حاضر در وین با مبادله نوشتار غیر رسمی انجام شده و نیازی به بیش از این نیز نبوده و نخواهد بود.

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در فضای مجازی نوشت: تاکنون ارتباط با هیئت آمریکایی حاضر در وین با مبادله نوشتار غیر رسمی انجام شده و نیازی به بیش از این نیز نبوده و نخواهد بود. این روش ارتباطی تنها زمانی با روش‌های دیگر جایگزین می‌شود که توافق خوب در دسترس باشد.

واکنش دبیر شورای عالی امنیت ملی به مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در وین