ارزش سهام عدالت امروز، ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ + جدول

ارزش سهام عدالت، ۱.۱درصد افزایش یافت.

ارزش سهام عدالت، ۱.۱درصد افزایش یافت.

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۱.۱درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۹۷۰هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۵۵۰هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۹۸هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۱۸۲هزار تومان رسیده است.