ارزش چند صدهزار میلیاردی زیرمجموعه‌های بانک ایران زمین

برای بررسی وضعیت یک شرکت بورسی باید بر زیرمجموعه های شرکت نیز توجه ویژه کرد.بانک‌ها نیز ازین قاعده کلی مستثنی نبوده و باید برای بررسی وضعیت بانک ها نیز به صورت‌های مالی خود بانک و شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های آن توجه ویژه کرد.

به گزارش بانکداری ایرانی، بانک ایران زمین نیز دارای زیرمجموعه‌های شرکت بازرگانی و خدمات گردشگری پارتیا، نیرو گستر فتح، پیشگامان گستر ریامند، سهیل سرو پرشیا، لیزینگ ایران زمین، سیاحت فردوس برین، مجتمع سیمان غرب آسیا، شرکت خدمات ارزی و صرافی ایران زمین، شرکت توسعه ابنیه حافظ و غیره است که هرکدام با سودآوری خود به وضعیت بانک ایران زمین کمک شایانی خواهند کرد. با ارزیابی دارایی های ان می توان وضعیت بانک را تغییر داد.

معمولا این زیرمجموعه‌ها در بانک ایران زمین همواره سودساز بودند. به عنون نمونه در دوره مالی گذشته توسعه مدیریت آرین ۱۲۶۲ میلیارد ریال، توسعه صنعتی آرین ۱۴۳۹ میلیارد ریال، توسعه تجارت داتام ۴۷۹۸ میلیارد ریال سود ساختند که برای بانک ایران زمین در بلند مدت مثبت ارزیابی می‌شود.

از طرف دیگر موضوع موهم برای شرکت ایران زمین دارایی شرکتهاست. به عنوان نمونه بانک ایران زمین تا کنون چندین مرتبه دارایی‌های شرکت داتام برای فروش به مزایده گذاشت که رقم ان ۴۰۰ هزارمیلیارد ر یال بود و این رقم بسیار برای بانک ایران زمین قابل توجه است.

بر همین اساس است که حقوقی های بانک ایران زمین و سهامداران عمده بانک اقدام به خرید سهام این بانک کرده اند(توجه: این گزارش به معنی سیگنال‌دهی نیست، بلکه تنها تحلیل محتواست)

 

ارزش چند صدهزار میلیاردی زیرمجموعه‌های بانک ایران زمین

ارزش چند صدهزار میلیاردی زیرمجموعه‌های بانک ایران زمین