ارزیابی سیستم مدیریت ریسک سازمانی بیمه میهن

جلسه مشترک مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی و بیمه میهن با هدف بررسی و ارزیابی رویکردها و اقدامات انجام شده در این شرکت در راستای الزامات اجرای اصول حاکمیت شرکتی و سیستم مدیریت ریسک برگزار شد.

جلسه مشترک مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی و بیمه میهن با هدف بررسی و ارزیابی رویکردها و اقدامات انجام شده در این شرکت در راستای الزامات اجرای اصول حاکمیت شرکتی و سیستم مدیریت ریسک برگزار شد.

ابراهیم حمیدی، رئیس هیات‌مدیره بیمه میهن ابراز امیدواری کرد تعامل و ارتباط فی‌مابین این مرکز و شرکت‌های بیمه سیستماتیک باشد و این مرکز آخرین یافته‌ها و دستاوردهای خود را برای بهبود مدیریت ریسک در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دهد تا با شکل‌گیری مدیریت دانش، این مجموعه‌ها بتوانند با بهبود عملکرد خود در حوزه مدیریت ریسک، از مزایای یک سیستم یکپارچه مدیریت ریسک بهره‌مند شوند. در این جلسه گزارشی از اقدامات کلیدی بیمه میهن در ارتباط با فصل سوم آیین‌نامه شماره ۹۳ حاکمیت شرکتی و تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌ها برای کنترل ریسک‌های راهبردی مجموعه میهن به صورت پاورپوینت ارائه شد و سپس سامانی رئیس مرکز توسعه مدیریت ریسک با تشریح فرآیند شکل‌گیری این مرکز در بیمه مرکزی، مدیریت ریسک در مجموعه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را بسیار بااهمیت توصیف کرد و الزامات اصول حاکمیت شرکتی را که از سوی بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده و به عنوان بازوی اجرایی هیات‌مدیره عمل می‌کند، برای حاضران برشمرد.

سامانی یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای حاکمیت شرکتی را سیستم مدیریت ریسک عنوان کرد و گفت: این سیستم باید به صورت نظام‌مند و موثر در شرکت بیمه عمل کند و تغییر و تحولات در حوزه‌های مختلف و اکوسیستم بیمه را پیگیری و به‌طور دقیق بررسی کنند.