استراتژی بیمه سامان، همسویی با نیازهای بازار و مشتریان است

معاون اجرایی شرکت بیمه سامان گفت: استراتژی بیمه سامان، همسویی اهداف و فعالیت ها با نیازهای بازار و مشتریان است.

معاون اجرایی شرکت بیمه سامان با اشاره به جایگاه مطلوب این شرکت در صنعت بیمه، هم افزایی برای ارتقای هر چه بیشتر سطح خدمات قابل ارائه به مشتریان را خواستار شد و گفت: استراتژی بیمه سامان، همسویی اهداف و فعالیت ها با نیازهای بازار و مشتریان است.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سامان، عبدالرسول عطایی در مراسم معارفه رئیس جدید شعبه مازندران بیمه سامان با بیان این که بیمه سامان به منظور توسعه خدمات و فعالیت ها، سرمایه گذاری قابل توجهی در حوزه خدمات دیجیتال و استفاده از ظرفیت فضای مجازی داشته است، اظهار کرد: خوشبختانه حضور بیمه سامان در بازارهای برون مرزی تا کنون موفقیت آمیز بوده و به زودی دامنه این فعالیت های بیشتر هم خواهد شد.

به گفته معاون اجرایی شرکت بیمه سامان، این شرکت پس از حضور در عراق، در حال مطالعه برای توسعه فعالیت ها در کشورهای افغانستان و ترکیه نیز هست.

در این مراسم که با حضور «نوید نظارتی» مدیر منطقه یک و «هامرز کریمی» مدیر امور پشتیبانی شرکت بیمه سامان و نیز جمعی از مدیران استانی صنعت بیمه برگزار شد، ضمن قدردانی از عملکرد «توکلی نیا» رئیس پیشین این شعبه، «هادی احمدزاده دارابی» به عنوان رئیس شعبه بیمه سامان در استان مازندران معرفی شد.

احمدزاده پیش تر در شرکت های بیمه کوثر، بیمه نوین و بیمه تجارت نو نیز فعالیت کرده است