پروانه اصلانی، مدیر دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی:

استفاده از وام ودیعه مسکن برای بار دوم ممکن نیست

مدیر دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: فعلا مستاجران واجد شرایطی که سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کرده‌اند، نمی‌تواند برای بار دوم از این تسهیلات استفاده کنند.

به گزارش فارس، پروانه اصلانی، مدیر دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به برخی از ابهامات پیرامون مسئله تسهیلات ودیعه مسکن گفت: در حال حاضر مستاجران واجد شرایطی که سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کرده‌اند، نمی‌تواند برای بار دوم از این تسهیلات استفاده کنند.

 

مدیر دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا پیرامون مسئله استفاده مجدد متقاضیان واجد شرایط از تسهیلات ودیعه مسکن گفت: مصوبه ستاد میلی کرونا در مواجه با مسئله استفاده مجدد مستاجران واجد شرایط از تسیهلات ودیعه مسکن مسکوت است.

 

وی در تشریح اقدامات وزارت راه و شهرسازی به منظور متقاعد کردن نظام بانکی برای پرداخت دوباره تسهیلات ودیعه مسکن، افزود: در حال رایزنی با سیستم بانکی هستیم که بتوانیم زمینه استفاده مجدد مستاجران واجد شرایط از تسیهلات ودیعه مسکن را فراهم کنیم.

 

مستاجران سال ۹۹ می‌توانند از تسهیلات ودیعه استفاده کنند

 

اصلانی بخش دیگری از گفتگو به مهیا شدن شرایط برای استفاده مستاجران سال ۹۹ که برای اولین بار متقاضی تسهیلات ودیعه مسکن هستند، گفت: در پی نامه‌نگاری با نظام بانکی، امکان ثبت‌نام وام ودیعه برای مستاجران سال ۹۹ نیز فراهم شد.

 

مدیر دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی در پایان گفت: تا چند روز پیش، سامانه ثبت‌نام فقط درخواست‌های مربوط به قراردادهای اجاره سال ۱۴۰۰ را می‌پذیرفت که این مشکل در روزهای اخیر رفع شده است.