اعضای هیات مدیره بانک تجارت معرفی شدند

در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک تجارت، هادی اخلاقی فیض آثار، فرشید فرخ نژاد و حسن کیایی به عنوان اعضای هیات مدیره این بانک انتخاب شدند.

در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک تجارت، هادی اخلاقی فیض آثار، فرشید فرخ نژاد و حسن کیایی به عنوان اعضای هیات مدیره این بانک انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این بانک ، که نهم بهمن ماه و با حضور بیش از ۶۵ درصد از سهامداران برگزار شد، هادی اخلاقی فیض آثار ،فرشید فرخ نژاد و حسن کیایی پس از رای گیری سهامداران، به مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره بانک تجارت انتخاب شدند.

همچنین در جلسه فوق العاده هیأت مدیره بانک تجارت فرشید فرخ نژاد به سمت رییس هیأت مدیره ، مرتضی ترک تبریزی به سمت نایب رییس ، هادی اخلاقی فیض آثار به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و علی کی لانی به عنوان عضو اجرایی هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک انتخاب شدند.