محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان:

اعلام آمادگی افغانستان برای عقد قرارداد صلح با طالبان

وزیر خارجه افغانستان در گفت و گو با یک رسانه روسی برای امضای قرارداد صلح با گروه طالبان اعلام آمادگی کرد.

به گزارش ایرنا، وزیر خارجه افغانستان روز سه شنبه در گفت و گو با روزنامه روسی ایزوستیا گفت: ما برای امضای قرارداد صلح با گروه طالبان به شرط رعایت برخی شرایط از سوی این گروه آماده هستیم.

دیپلمات ارشد افغان افزود: ما برای همکاری با گروه طالبان آمادگی داریم و آماده ایم تا نمایندگان این گروه وارد کابینه دولت افغانستان شوند و برای تقسیم قدرت با این گروه آمادگی داریم.