از سوی بانک مرکزی انجام شد؛

اعلام شرایط سفارش تبلیغات در شبکه بانکی

بانک مرکزی با توجه به مفاد آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور و سایر مستندات قانونی و مقرراتی، الزامات مقرراتی ناظر بر سفارش‌دهنده تبلیغات را اعلام کرد

به گزارش ایبنا، بانک مرکزی الزامات مقرراتی ناظر بر سفارش‌دهنده تبلیغات را اعلام کرد.

بانک مرکزی با توجه به مفاد آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور و سایر مستندات قانونی و مقرراتی، الزامات مقرراتی ناظر بر سفارش‌دهنده تبلیغات را اعلام کرد که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

۱. انجام تبلیغات از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای معاند ممنوع است. مرجع تشخیص و اطلاع‌رسانی درخصوص این شبکه‌ها، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است.سفارش و انجام هرگونه تبلیغات به شبکه‌های ماهواره‌ای معاند ممنوع است.

۲. سفارش و انجام تبلیغات صرفاً توسط موسسات پولی و بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی مجاز است.
تبصره: موسسه پولی و بانکی دارای اجازه نامه تأسیس و یا مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی موظف است قبل از انجام هرگونه تبلیغات مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ کند.

۳. انجام هرگونه تبلیغات توسط موسسه پولی و بانکی باید در چارچوب قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی کشور و بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی باشد. مرجع تشخیص در این خصوص بانک مرکزی است.

برای اسن منظور تمام موارد مندرج در «دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض‌الحسنه پس‌انداز موسسات اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه موسسات اعتباری» باید رعایت شود که بر این اساس:
-تبلیغات باید با رعایت کامل دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده‌های قرض الحسنه پس انـداز (ریـالی- ارزی) انجام پذیرد.
-مؤسسه اعتباری/صندوق موظف است در تبلیغات خود مفهوم قرض‌الحسنه ومزایای آن را برای عمـوم مـردم اطلاع‌رسانی کند.
-تبلیغات باید صادقانه و با حفظ کرامت انسانی باشد.
– تبلیغات باید در جهت ارتقای فرهنگ نیکوکاری، فداکاری، ایجاد همبستگی بین عمـوم و همچنـین گسـترش عدالت مابین آحاد جامعه باشد.
– مؤسسه اعتباری / صندوق مکلف است در تبلیغات خود به اجر معنوی قرض‌الحسنه بیش ازمشوق‌هـای مـادی مرتبط با جوایز اعطایی به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بپردازد و بر فواید تأثیر تسهیلات قرض‌الحسنه در جهـت رفع نیازهای ضروری مردم وامور عام‌المنفعه آن برای آحاد جامعه تأکید کند.
– مؤسسه اعتباری /صندوق موظف است در تبلیغات خود آمار دقیق مربوط به چگونگی توزیع منابع قرض‌الحسنه درمناطق مختلف جغرافیایی را به عموم اطلاع‌رسانی کند.
– حداقل نیمی از هزینه تبلیغات (موضوع بند الف ماده ٤ دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده‌های قـرض‌الحسـنه پس‌انداز (ریالی- ارزی) باید مصروف تشریح نحوه تخصیص منابع قرض‌الحسنه درمسـیرتسـهیلات قـرض‌الحسـنه شود. (تبصره) مؤسسه اعتباری/صندوق مکلف است درتبلیغات خود به چگونگی تخصیص منابع قرض‌الحسنه بیش ازاعطای جوایز بپردازد.
-مؤسسه اعتباری /صندوق موظف است هر سال گزارش عملکرد خود درخصوص اجرای ایـن دسـتورالعمل را حداکثر یک ماه پس از انجام قرعه‌کشی، به بانک مرکزی گزارش دهد.

۴. سفارش و انجام هرگونه تبلیغات شرکت‌های تعاونی اعتبار از طریق رسانه‌های عمومی، وسایل ارتباط جمعی و در فضای خارج از سازمان ممنوع است.

۵. استفاده از نشانه‌های متعلق به بانک و مؤسسه اعتباری در تبلیغات توسط شرکت‌های صرافی تضامنی ممنوع است.

۶. سفارش و انجام تبلیغات در خصوص تضمین سپرده‌ها فراتر از حدود مندرج در ضوابط موضوعه ممنوع است.

۷. سفارش و انجام هرگونه تبلیغات درخصوص سپرده‌گیری با نرخ‌های خارج از چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار ممنوع است.

۸. انجام هرگونه تبلیغ در زمینه خرید و فروش تسهیلات بانکی، خرید و فروش انواع سپرده بانکی، خرید و فروش مجوزهای تأسیس و فعالیت موسسه پولی و بانکی ممنوع است.

۹. سفارش و انجام هرگونه تبلیغات روی اسکناس، ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی ممنوع است.

۱۰. سفارش و انجام تبلیغات از طریق چاپ برگه های شبه اسکناس، شبه ایران چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است.

۱۱.  تبلیغات انجام شده توسط موسسه پولی و بانکی نباید موجب ایجاد اشتباه، گمراهی و فریب اشخاص  درخصوص خدمات پولی و بانکی شود. مرجع تشخیص در این خصوص کمیسیون ماده (۱۳) این آیین نامه است.بانک و موسسه اعتباری در تبلیغات خود درخصوص کسب رتبه های مختلف از مراجع گوناگون داخلی و خارجی، ضمن اعلام روشن و شفاف شاخص / شاخص های مذکور، نام مرجع اعطاکننده رتبه و نهادها / اشخاص و موضوع رتبه‌بندی را به طور کامل ذکر کند.

۱۲. هیأت مدیره موسسه پولی و بانکی باید گزارش عملکرد مجموعه متبوع خود را برای انتشار تأیید کند. بر این اساس هیأت مدیره موسسه پولی و بانکی در صورت انتشار گزارش عملکرد گمراه کننده، باید پاسخگوی بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار باشد.

۱۳. مؤسسه اعتبـاری باید بلافاصله اطلاعات و توضیحات کافی در خصوص اخبار یا گزارش خلاف واقع، گمراه‌کننده یا با مستندات جعلی را برای اطـلاع عمـوم منتشر کند.

۱۴ . براساس قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سفارش و انجام هرگونه تبلیغات درخصوص «ارائه پایانه های فروشگاهی به متقاضیان فاقد جواز کسب و مفاصا حساب مالیاتی» ممنوع است.

۱۵. قانون مبارزه با پولشویی سفارش و انجام هرگونه تبلیغات درخصوص «اجاره انواع خدمات نظام های پرداخت و بانکی از قبیل کارت بانک، پایانه فروش، درگاه پرداخت» ممنوع است.