افت ۰.۲۵ د‌رصدی شاخص کل بورس + جدول

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز (24 شهریورماه) تا ساعت ۹ و ۳۰دقیقه، ۰.۲۵د‌رصد افت داشت همچنین شاخص هم‌وزن ۰.۱۲درصد افت کرد.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز (۲۴ شهریورماه) تا ساعت ۹ و ۳۰دقیقه، ۰.۲۵د‌رصد افت داشت همچنین شاخص هم‌وزن ۰.۱۲درصد افت کرد.

 

در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه شاخص کل بورس پس از افت سه هزار و ۷۲۵واحدی (۰.۲۵درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۴۹۳هزار واحد قرار گرفت و شاخص کل هم‌وزن با افت ۰.۱۲درصدی مواجه شد.

آخرین قیمت ۶۳نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آن‌ها افزایش یافته و ۱۳۲نماد با کاهش بیش از سه درصدی قیمت همراه بوده‌اند.

 

نمادهای «سپید»، «کیمیاتک»، «آبادا»، «ولپارس»، «شستا»، «ولکار» و «ثبهساز» در گروه پرتراکنش‌ترین‌های بورس و نمادهای «وهامون»، «سپیدار»، «فجهان»، «گدنا»، «وکبهمن»، «لطیف» و «وسپهر» در گروه پرتراکنش‌ترین‌های فرابورس قرار گرفتند.

ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به حدود هزار و ۱۶۰میلیارد تومان رسید. حقوقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی بیش از ۷۵میلیارد تومان نقدینگی به بازار وارد کردند.

 

TSR Watermark - 185