افزایش تولید خودرو در دو ماه پایانی سال منوط به تامین نقدینگی قطعه‌سازان است

رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی گفت: در صورت تسریع در تامین نقدینگی قطعه سازان در روزهای آینده شاهد رشد تولید خودرو و تکمیل خودروهای ناقص و عرضه آنها خواهیم بود.

رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی افزایش تولید خودرو تا پایان سال را منوط به تامین نقدینگی قطعه سازان دانست و بیان کرد: در صورت تسریع در تامین نقدینگی قطعه سازان در روزهای آینده شاهد رشد تولید خودرو و تکمیل خودروهای ناقص و عرضه آنها خواهیم بود.

رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی افزایش تولید خودرو تا پایان سال را منوط به تامین نقدینگی قطعه سازان دانست و بیان کرد: در صورت تسریع در تامین نقدینگی قطعه سازان در روزهای آینده شاهد رشد تولید خودرو و تکمیل خودروهای ناقص و عرضه آنها خواهیم بود.

سید محمد مهدی شکورزاده درباره لغو تحریم های صنعت خودرو و قطعه که اخیرا از سوی خزانه داری آمریکا اعلام شده و تاثیری که این موضوع می تواند بر بهبود وضعیت صنعت خودرو داشته باشد، اظهار داشت: لغو تحریم ها تاثیری بر افزایش تولید خودرو نخواهد داشت چرا که سیاست های کلان دولت در رابطه با خودروسازی و تحریم های داخلی به ویژه اعمال قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت عامل کاهش تولید در صنعت خودرو هستند. ضمن اینکه خودروسازان و قطعه سازان چه تحریم ها لغو شود و چه پابرجا بماند در صورت تامین نقدینگی قادر به پاسخ به تقاضای موردنیاز هستند.

وی با تاکید بر اینکه قطعه سازان به راحتی قادر به دور زدن تحریم های خارجی هستند، یادآور شد: با اصلاح سیاست های کلان و رفع تحریم های داخلی تولید خودرو افزایش یافته، تصمیمات مدیران واقع بینانه شده و از همه مهم تر با اصلاح قیمت خودرو نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان تامین خواهد شد اما لغو تحریم های خارجی شاید موجب بهبود وضعیت ارزی دولت و خودروسازان شود اما باعث از دور خارج شدن قطعه سازان و واردات قطعات چینی به کشور خواهد شد.

رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی افزایش تولید خودرو تا پایان سال را منوط به تامین نقدینگی قطعه سازان دانست و بیان کرد: در صورت تسریع در تامین نقدینگی قطعه سازان در روزهای آینده شاهد رشد تولید خودرو و تکمیل خودروهای ناقص و عرضه آنها خواهیم بود.

شکورزاده با اشاره به نقش بانک ها در تامین مالی قطعه سازان در مدت باقی مانده تا پایان سال اظهار داشت: در حال حاضر تامین نقدینگی قطعه سازان معمولا از طریق اوراق گام و از سوی بانک ها صورت می گیرد که تا فرآیند تامین اعتبار و مسائل بانک مرکزی طی شود حداقل شش ماه زمان خواهد برد. قاعدتا بانک مرکزی با در نظر گرفتن اعتباری برای قطعه سازان و خودروسازان می تواند روند تامین نقدینگی را تسریع کند. همچنین اصلاح قیمت خودرو می تواند به سرعت نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان را تامین کند که اجرای آن تا پایان سال دور از ذهن به نظر می رسد.