افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از دو محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته

شرکت فرابورسی از برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته خبر داد.

به گزارش بورس پرس، شرکت مبین وان کیش از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته خبر داد .

براین اساس، “اوان” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۲۰ به ۶۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته اعمال خواهد شد تا قادر به اجرای پروژه ورود به بازار POS درقالب حوزه فینتک  شود.