یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش:

اومیکرون خطر جدی برای دانش آموزان ندارد

وزیر آموزش و پرورش گفت: با بررسی هایی که انجام شد دنیا با همین سویه مواجه هستند و هیچگاه مدارس را تعطیل نکردند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان اعتبار پیش بینی کرده است.

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، در مراسم افتتاح دبیرستان طبرستان نوشهر با بیان اینکه معلمان دغدغه های زیادی در حوزه های مختلف از جمله کنکور، کرونا و سوالاتی در بحث معیشت و رتبه بندی داشتند، اظهار کرد: همچین در خدمت دانش آموزان و از نظرات آن در حوزه تشکل دانش آموزی و فعال کردن آن ها، بازگشایی مدارس و غیره بحث و گفت و گو شد.

وی با اشاره به اینکه هیچ جای دنیا مدارس تعطیل نشد، گفت: در بررسی جلسه کرونا اولین جایی که در کرونا بازگشایی می شود مدارس و آخرین جا تعطیل می شود مدارس است.

وی با بیان اینکه تدریس در بسترمجازی به عنوان مکمل برنامه درسی اصلی است، افزود: آموزش در فضای مجازی فقط مکمل است و به عنوان برنامه درسی اصلی نیست.

وزیر آموزش و پرورش ضمن بیان اینکه سویه اومیکرون خطر جدی برای دانش آموزان ندارد، افزود: با بررسی هایی که انجام شد دنیا با همین سویه مواجه هستند و هیچگاه مدارس را تعطیل نکردند.

وی به لطمه کرونا برای آموزش و پرورش اشاره کرد و ادامه داد : ۲ سال تعطیلی مدارس و آموزش در بستر فضای مجازی برای بچه ها به عادت تبدیل شده است و باید از از این مکمل برای عقب ماندن و جبران جاماندگی ها استفاده کنیم.

نوری در ادامه با بیان اینکه دولت سیزدهم ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی پیش بینی کرد، اظهار داشت: در قانون بودجه سال گذشته اعتبار ناپایدار برای اینکار قرار داده بودند.

وی با اشاره به تبصره ۲ جز یک بند که اعتبار ناپایدار از فروش مازاد برای این کار قرار داده بودند، بیان کرد: با عنایت رئیس جمهور نسبت به معلمان موضوع در دستور کار رئیس جمهور قرار گرفت و در مجلس آن را تصویب و دولت لایحه اولیه طرح پذیرفته شود.

وی افزود: لایحه اولیه با توجه به خواسته معلمان بسیار کم بود و به دلیل اعتبار ناپایدار به شورای نگهبان رفته و تا روز چهارشنبه در مجلس هیات دولت مطرح و با تمایل آقای رئیس جمهور این کار به طریقی دستور دادند طی چند روز آینده گروه تشکیل و مسوولان دولت و مجلس این موضوع را نهایی می کنند.

وی ادامه داد: روز یکشنبه در کمیسیون آموزش تحقیقات موضوع رتبه بندی در کمیسیون برای رفع ایرادات شورای نگهبان مطرح می شود یک اشکالات کوچک دارد انشالله برطرف می شود.

وی تصریح کرد: برای سال آینده اعتبارات ۲۵ میلیارد تومان پایدار است.