اُمیکرون احتمالا این هفته سویه غالب در کشور می شود

دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی مقابله با کرونا گفت: سویه اُمیکرون احتمالا این هفته سویه غالب در کشور خواهد شد.

دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی مقابله با کرونا گفت: سویه اُمیکرون احتمالا این هفته سویه غالب در کشور خواهد شد.

دکتر مسعود یونسیان  افزود: این هفته میزان غالب بودن این سویه در برخی استان‌ها به صد در صد نزدیک خواهد شد.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت درصدی از موارد مثبت ابتلا به اُمیکرون را برای تعیین نوع سویه آزمایش می‌کند.

یونسیان گفت: بررسی این موارد آزمایش شده نشان می‌دهد از چهار هفته پیش که نخستین موارد ابتلا به اُمیکرون شناسایی شد، هر هفته به طور متوسط ۱۰ درصد به نسبت ابتلا به اُمیکرون در برابر ابتلا به دلتا افزوده شده است؛ در هفته اول نسبت ابتلا به اُمیکرون به ۸ درصد رسید، در هفته دوم این نسبت به ۱۸ درصد رسید، در هفته سوم حدود ۳۳ درصد شد و هفته گذشته نسبت ابتلا به اُمیکرون به ۴۳ درصد رسیده است.