وزیر امور خاورمیانه دولت انگلیس:

ایران فورا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند

وزیر امور خاورمیانه دولت انگلیس گفت: ما از ایران می خواهیم که فورا غنی سازی اورانیوم را متوقف کند.

وزیر امور خاورمیانه دولت انگلیس گفت: ما از ایران می خواهیم که فورا غنی سازی اورانیوم را متوقف کند.

جیمز کلیورلی، وزیر دولت انگلیس در امور خاورمیانه در گفت‌وگو با شبکه الجزیره گفت: به ایران پیشنهاد دادیم که در صورت پایبند بودن این کشور به توافق هسته‌ای، تحریم ها را بر می داریم.

او همچنین گفت: ما از ایران می خواهیم که فورا غنی سازی اورانیوم را متوقف کند.

این وزیر انگلیسی همچنین از نقش سازنده قطر در سطح بین المللی تقدیر کرد.