ایران ۴ دوربین را در مرکز تولید سانتریفیوژ از مدار خارج کرد

گزارش ها نشان میدهد که ایران در ماه ژوئن پس از حادثه ای، چهار دوربین را از یک مرکز تولید سانتریفیوژ خارج کرده است.
به گزارش دیده بان ایران، ایران ۴ دوربین را در مرکز تولید سانتریفیوژ از مدار خارج کرده است.

گلسی دون پورت، مدیر بخش منع اشاعه اتمی در انجمن کنترل تسلیحاتی در واشنگتن گفت: گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌گوید تجهیزات لازم است سرویس شوند و ذخیره اطلاعات هر سه ماه یکبار انجام شود.

۲۴ آگوست این دوره به پایان رسیده و خطر وقفه در جمع آوری داده‌ها را افزایش می‌دهد که می‌تواند از امکان بازسازی پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران توسط آژانس، جلوگیری کند.

همچنین شکاف قابل توجهی در جمع آوری داده‌های فعلی وجود دارد. این گزارش اشاره می‌کند که ایران در ماه ژوئن پس از حادثه ای، چهار دوربین را از یک مرکز تولید سانتریفیوژ خارج کرده است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی نتوانسته دوربین‌ها را جایگزین کند و این یک نقطه کور بزرگ است.