بانک رفاه کارگران، برترین بانک کشور در امر پاسخگویی به مردم

بانک رفاه کارگران برترین بانک کشور در امر پاسخگویی به سوالات و درخواست‌های مردمی بوده است.

بر اساس گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از عملکرد ۹ ماهه بانک‌ها و موسسات مالی، بانک رفاه کارگران برترین بانک کشور در امر پاسخگویی به سوالات و درخواست‌های مردمی بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، زمان‌بندی پاسخگویی به سوالات و درخواست‌‌های مردمی، طبق قانون نباید بیشتر از ۱۰ روز باشد و بر این اساس بانک رفاه کارگران با میانگین ۹ روز، پاسخگوترین و برترین بانک کشور در رسیدگی به درخواست‌های مردمی بوده است.

بر اساس این گزارش، تنها دو بانک با میانگین استاندارد ۱۰ روز به درخواست‌ها پاسخ داده‌اند که بانک رفاه کارگران با میانگین ۹ روز پاسخگوترین بانک کشور بوده است و بعد از این بانک، بانک مسکن نیز با میانگین ۱۰ روز دومین بانک پاسخگوی کشور در ۹ ماه اخیر بوده است.

لازم به ذکر است، گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از عملکرد ۹ ماهه بانک‌ها و موسسات مالی، میانگین پاسخ‌گویی در برخی بانک‌ها و موسسات مالی از ۱۹۸ تا ۲۸۳ روز بوده است.

گفتنی است، اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” است که دستگاه‌های مختلف را برای پاسخگویی به مردم و همچنین شفاف سازی اطلاعات ملزم می‌کند.

این سامانه با آدرس (https://iranfoia.ir/web/guest/home) یکی از ابزارهای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می‌شود. به این ترتیب که مردم می‌توانند در بستر این سامانه درخواست اطلاعات کرده و سازمان‌های فعال به درخواست‌های ثبت شده، برای دسترسی به اطلاعات پاسخ می‌دهند.