بانک صادرات ایران رتبه دوم شبکه بانکی شد

بانک صادرات ایران در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر (IMI١٠٠) از نظر فروش در میان شبکه بانکی رتبه دوم را کسب کرد.

بانک صادرات ایران در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر (IMI١٠٠) از نظر فروش در میان شبکه بانکی رتبه دوم را کسب کرد.

 

با اعلام رسمی اسامی ١٠٠شرکت برتر (IMI١٠٠) توسط سازمان مدیریت صنعتی و بر اساس آمارهای سال مالی ١٣٩٩، بانک صادرات ایران در شبکه بانکی کشور رتبه دوم کسب کرد.

 

بانک صادرات ایران رتبه دوم شبکه بانکی شد | اقتصاد آنلاین

 

کسب رتبه دوم بانک صادرات ایران در شبکه بانکی در میان ١٠٠ شرکت برتر ایران در این طبقه‌بندی در حالی است که میزان فروش این شرکت‌ها برابر با ٤٥ درصد تولید ناخالص داخلی  و ١٨ درصد ارزش افزوده اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد.

 

روش‌شناسی سازمان مدیریت صنعتی برای طبقه‌بندی شرکت‌ها بر اساس مدل فورچون است که در ابتدا و بر مبنای شاخص میزان فروش ٥٠٠ شرکت برتر کشور را طبقه‌بندی و معرفی می‌کند و در ادامه ٣٢ شاخص دیگر از جمله شاخص ارزش افزوده را برای طبقه‌بندی کردن آنها مد نظر قرار می‌دهد.