بخشنامه حذف ضامن در اخذ تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران

بانک توسعه صادرات ایران بخشنامه داخلی عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خرد برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی را صادر کرد.

بانک توسعه صادرات ایران بخشنامه داخلی عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خرد برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بانک در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ طی بخشنامه داخلی شماره ۰۱۸/۰۷/۲۹۵ / ب ر و در اجرای دستورات مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مدیران ارشد نظام بانکی کشور مورخ نهم بهمن ماه ١٤٠٠ و همچنین بخشنامه مورخ ۲۹ دی ماه معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی، موضوع “عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خرد برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی” را به شعب و واحدهای داخلی خود ابلاغ کرد.

در این بخشنامه تاکید شده است که مدیریت امور شعب و بازاریابی (بر اساس اعلام شعب تابعه) و معاونت اعتبارات در صورت وجود جامعه هدف (موضوع بند های ۱ و ۲ در جدول ضمیمه نامه شماره ۶۲/۱۸۰۴۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی)، مراتب را در اسرع وقت جهت اقدام لازم به مدیریت امور برنامه ریزی و بهبود روشها اعلام نمایند.

در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است واحدهای بانک نسبت به انجام موارد ذیل حداکثر ظرف ۲۴ ساعت اقدام کرده و گزارش آن را ارسال نمایند:
١-در اجرای موضوع مذکور، بخشنامه داخلی آن بانک و همچنین فرآیند و جزئیات اقدام شعب، در پایگاه اطلاع رسانی بانک متبوع، درج و به نحو مقتضی به اطلاع عموم مشتریان و مسئولین شعب برسد.
٢- کلیه واحد های بازرسی موظفند با تشکیل هیأت ویژه نسبت به بازرسی سرزده و همچنین نظارت مستمر بر حسن اجرای بخشنامه مذکور اقدام نمایند.
٣- آدرس سامانه رسیدگی به شکایات آن بانک و همچنین آدرس سامانه نظارت مردمی وزارت متبوع
(bazresi.mefa.ir) در پایگاه اطلاع رسانی و همچنین کلیه شعب بانک به نحو مقتضی در اختیار مشتریان محترم قرار گیرد.
٤-کلیه شکایات مردمی در خصوص موضوع مذکور ظرف مدت ۴۸ ساعت رسیدگی و ضمن برکناری متخلفان احتمالی، مراتب به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و حسب مورد به کمیته های انضباطی اعلام گردد. مراجع رسیدگی مذکور موظفند با قید فوریت نسبت به صدور رأی اقدام نموده و نتیجه را به این مرکز اعلام نمایند.