بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۶۵ هزار میلیارد رسید

براساس آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان آبانماه سال جاری میزان بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی به ترتیب با ۶۲.۹ و ۷.۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.

براساس آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان آبانماه سال جاری میزان بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی به ترتیب با ۶۲.۹ و ۷.۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان آبانماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی را ۴۳۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۴۲درصدی نقدینگی نسبت به پایان آبان سال گذشته است. این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل ۱۷ درصد رشد داشته است.

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان آبانماه امسال ۷.۹۸۷ بوده که ۴.۶ درصد نسبت به آبان سال گذشته افزایش داشته است.

 

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان آبانماه به ۶۸۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۲۱.۴ درصدی است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۴۷.۷ درصد رشد نسبت به آبان سال قبل به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۷.۹ درصد رشد به ۱۴۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید.

البته، رقم بدهی دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۱۶۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که هر یک با رشد ۶۲.۹ و ۴.۷ درصدی مواجه شده‌اند.

 

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۴۷.۵ درصد رشد نسبت به پایان آبان سال قبل همراه بوده و به ۱۳۸۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.

حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۷.۳ درصد افزایش به ۹۳۰۰ میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۹.۸ درصد افزایش نسبت به آبان سال گذشته به ۴۵۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.

همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان آبان ۱۴۰۰ با ۷.۹ درصد رشد به ۱۴۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

 

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان آبان ۱۴۰۰ معادل ۱۹۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۴۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۹۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که ۴۳.۲ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۴۰۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان  بوده که به نسبت آبان سال گذشته دارای ۴۵.۹ درصد رشد داشته و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۲۹.۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

 

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

براساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان آبان ۱۴۰۰ معادل ۳۴۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۴۱ درصد رشد یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۰۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که ۳۰.۹ درصد رشد دارد.

همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۵۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که معادل ۲۱.۵ درصد نسبت به پایان آبان سال گذشته افزایش داشته است.