بدهی وام صندوق انرژی بانک ملت تسویه می شود

طبق تصمیم هیات وزیران، شرکت ملی پالایش و پخش موظف شد بدهی ۷۷۸ میلیون یورویی دریافت وام صندوق انرژی بانک ملت برای توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند را تسویه کند.
به گزارش بانکداری ایرانی، طبق تصمیم هیات وزیران، شرکت ملی پالایش و پخش موظف شد بدهی ۷۷۸ میلیون یورویی دریافت وام صندوق انرژی بانک ملت برای توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند را تسویه کند.
جلسه هیات وزیران چهارشنبه به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه رفع موانع واگذاری سهام دولت در پالایشگاه امام خمینی شازند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طبق تصمیم هیات وزیران، شرکت ملی پالایش و پخش موظف شد بدهی ۷۷۸ میلیون یورویی دریافت وام صندوق انرژی بانک ملت برای توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند را تسویه کند.

براساس تصمیم هیات وزیران در این جلسه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی موظف شد بدهی ناشی از دریافت تسهیلات صندوق انرژی بانک ملت برای توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند به مبلغ بیش از ۷۷۸ میلیون یورو بابت اصل و فرع تسهیلات مذکور منتهی به پایان سال ۹۹ و سایر هزینه های مترتب را به میزان اعلامی بانک مورد نظر و از محل وجوه حاصل از صادرات فرآورده های نفتی این پالایشگاه، مستقیماً برداشت و تسویه کند.