بانک مرکزی اعلام کرد:

بررسی جزییات عملکرد ۳ ماهه بانک‌های تخصصی + جدول

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری نشان می‌دهد در خرداد امسال، دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایبنا، بررسی خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی بیانگر رشد ۴۰.۳ درصدی مجموع دارایی ها و مجموع بدهی های این بانک ها در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به سال خرداد ۹۹ است. این رقم در خرداد امسال، ۱۱۹۷۳.۶ هزار میلیارد ریال رسیده که در خرداد سال گذشته ۸۵۳۴.۴ هزار میلیارد ریال بود.

بر اساس این گزارش، دارایی های خارجی بانک های تخصصی در خرداد سال ۱۴۰۰ با رشد ۶۰.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی خرداد ۹۹، به رقم ۳۳۲۱.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم در خرداد سال گذشته، ۲۰۶۸.۲ هزار میلیارد ریال بود.

همچنین دیگر بخش متعلق به دارایی ها، مربوط به میزان سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی است که این بخش در بانک های تخصصی در خرداد ۱۴۰۰ با افزایش ۵۷.۳ درصدی نسبت به خرداد سال ۹۹ به رقم ۳۲۵.۴ هزار میلیارد ریال رسیده و این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۰۶.۹ هزار میلیارد ریال ثبت شده است.

براساس این آمار، بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی نیز در خرداد سال ۹۹ بیش از ۴۶۸ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در خرداد امسال به ۴۵۴.۵ هزار میلیارد ریال رسید.