بررسی صلاحیت ها با بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آغاز می شود

رئیس جمهور دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را ترک کرد. تا دقایقی دیگر بررسی صلاحیت وزرای پینشهادی، با بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آغاز می شود.

به گزارش ایسنا، رئیس جمهور دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را ترک کرد.

سید ابراهیم رئیسی در جلسه علنی صبح و بعدازظهر امروز (شنبه ۳۰ مردادماه) مجلس حضور داشت و پس از سخنرانی درباره برنامه های دولت و حمایت از وزرای پیشنهادی دقایقی پیش جلسه علنی را ترک کرد.

تا دقایقی دیگر بررسی صلاحیت وزرای پینشهادی، با بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آغاز می شود.