معاون اجتماعی پلیس راهور:

برگ سبز، سند رسمی خودور محسوب می‌شود

معاون اجتماعی پلیس راهور گفت: به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی که پلیس صادر می‌کند مانند برگ سبز خودرو، یک سند رسمی و مورد تایید دستگاه قضایی است.

معاون اجتماعی پلیس راهور تاکید کرد: به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی که پلیس صادر می‌کند مانند برگ سبز خودرو، یک سند رسمی و مورد تایید دستگاه قضایی است.

سرهنگ عین الله جهانی درباره اینکه چرا برخی دفاتر اسناد رسمی از صدور وکالت برای خودروهایی که فقط برگ سبز دارد، خوداری می‌کنند؛ گفت: مجموعه دستگاه قضا و همچنین رای دیوان عدالت اداری بر سند بودن برگ سبز خودرو تاکید دارد و برای معامله، دیگر به وکالت نامه نیازی نیست چرا که وکالت نامه در شرایط خاص باطل می‌شود.

معاون اجتماعی پلیس راهور افزود: هموطنان می‌توانند با حضور در مراکز شماره گذاری، وسیله نقلیه خود را معامله کنند.

وی گفت: در مراکز شماره گذاری هویت خریدار و فروشنده احراز می‌شود و وسیله نقلیه را کارشناسان عالی تصادف و امور فنی بازدید و بررسی می‌کنند و از نظر حقوقی اگر مشکل نداشته باشد، وسیله نقلیه قابل خرید و فروش خواهد بود.

سرهنگ جهانی افزود: هموطنان در صورت همکاری نکردن دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در مراجع قضایی علیه دفتر ثبت شکایت کنند.