علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا:

بستری روزانه ۲۰۰۰ بیمار کرونایی در تهران / پایتخت روزهای سختی می‌گذراند

رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با بیان اینکه روزانه حدود ۲ هزار بیمار جدید در بیمارستان‌های تهران بستری می‌شوند، گفت: در حال حاضر تهران روزهای سختی را می‌گذارند.

به گزارش فارس، علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران اظهار کرد:متاسفانه تهران روزهای سختی را در حال حاضر می‌گذارند؛ تا غروب دیروز در استان تهران ۹ هزار و  ۴۰۰ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های تهران بستری شدند که حدود ۲۶۰۰ نفر از این تعداد در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با بیان اینکه روزانه حدود ۲هزار بیمار جدید در بیمارستان‌های تهران بستری می‌شوند، گفت: در حال حاضر فزون بر ۲۰ هزار مراجعه کننده سرپایی در تهران وجود دارد و علی رغم اینکه دیروز ۱۶۰۰ بیمار از بیمارستان‌های تهران ترخیص شدند، به علت ۲ هزار بستری جدید هنوز به تراز مثبت نرسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه برای هفتمین هفته متوالی شاهد افزایش شاخص‌های کرونا در تهران هستیم، گفت: این موضوع نشان دهنده سهمگین بودن موج پنجم کروناست.

زالی با بیان اینکه در خیز چهارم که تهران با سویه آلفا رو به رو بود، در هفته پنجم آمارها رو به کاهش رفت، یادآور شد: اما در حال حاضر علی رغم گذشت هفت هفته هنوز شاخص‌ها کاهش نیافته است و پیش بینی می‌شود هفته آینده نیز شاهد سیر فزاینده آمار کرونا باشیم.

رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران افزود: علاوه بر ۹۴۰۰ بیماری که در بیمارستان‌ها بستری هستند، روزانه حدود ۴ هزار و ۲۰۰ بیمار از خدمات بستری موقت استفاده می‌کنند.