از سوی سازمان برنامه و بودجه؛

بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی و بانک‌ها ابلاغ شد

سازمان برنامه و بودجه کشور بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ابلاغ کرد.

سازمان برنامه و بودجه، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ابلاغ کرد.

به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور؛ در راستای اجرای جزء (۳ـ۱) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ابلاغ شد.

شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند طبق زمانبندی بخشنامه به ورود و ارسال اطلاعات عملکرد سال ۱۳۹۹، عملکرد شش ماهه سال ۱۴۰۰، و بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ خود با رعایت کامل سرفصل‌های بودجه‌ای در سامانه جامع بودجه اقدام نمایند.