بیش از ۱۰۰۰ مبتلای جدیدبه کرونا در هرمزگان

سخنگوی علوم پزشکی هرمزگان گفت: کرونا در استان یک فوتی و بیش 1000 نفر مبتلای جدید داشته است.

سخنگوی علوم پزشکی هرمزگان گفت: کرونا در استان یک فوتی و بیش از ۱۰۰۰ نفر مبتلای جدید داشته است.

فاطمه نوروزیان امشب درباره آخرین وضعیت کرونا در هرمزگان اظهار کرد: در شبانه روز اخیر ۱۰۰۰ مبتلای جدید در یک روز در استان شناسایی شده است.

وی افزود: یک مورد فوتی نیز امروز داشتیم که مرد ۶۸ساله از رودان بوده است.

به گفته نوروزیان، شمار مبتلایان شناسایی شده در استان نیز ۵ هزار و ۷۴۴ نفر اعلام شده که ۱۹۵ نفر از آنان در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

سخنگوی علوم پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد: ۲۴ نفر اکنون در آی‌سی‌یو قرار دارند که حال ۵ نفر نیز وخیم است.