مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق:

تامین سوخت مورد نیاز، مانع بروز خاموشی در زمستان خواهد شد

سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر هماهنگی با وزارت نفت برای تکمیل مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها در حال انجام است تا مشکلی در فصل زمستان ایجاد نشود.

به گزارش ایرنا، مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق گفت: زمستان امسال در صورتی که محدودیت سوخت نداشته باشیم، مشکلی در تامین برق نخواهیم داشت.

«مصطفی رجبی مشهدی» افزود: در حال حاضر هماهنگی با وزارت نفت برای تکمیل مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها در حال انجام است تا مشکلی در فصل زمستان ایجاد نشود.

وی ادامه داد: سال گذشته به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، محدودیت‌هایی در تامین برق به وجود آمد که امید است امسال با تامین سوخت گاز کافی، برق بخش‌های مختلف کشور تامین شود.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ درصد تولید برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تامین می‌شود که با توجه به آنکه این نیروگاه‌ها از سوخت گاز یا مایع استفاده می‌کنند، هر گونه محدودیت در تامین سوخت رسانی به نیروگاه‌ها منجر به کاهش تولید نیروگاه‌های حرارتی و در نتیجه محدودیت در تامین برق خواهد شد.

رجبی مشهدی ادامه داد: هماهنگی‌های خوبی با وزارت نفت در خصوص تامین سوخت نیروگاه‌ها در حال انجام است.

بررسی‌های ایرنا نشان می‌دهد به دلیل افزایش مصرف گاز خانگی در زمستان و کاهش گازرسانی به نیروگاه‌ها و صنایع، حتی با وجود تعهد ۵۰ میلیون متر مکعبی تخصیص سوخت مایع، زمستان امسال کمبود سوخت نیروگاه‌ها قابل پیش‌بینی است.

بررسی‌های ایرنا نشان می‌دهد تعهد روزانه تحویل سوخت مایع به نیروگاه‌ها معادل ۵۰ میلیون لیتر در روز است. بخشی از این ۵۰ میلیون لیتر از مخازن ذخیره‌سازی نیروگاه‌ها که در تابستان پر شده تامین می‌شود و بخشی دیگر روزانه به نیروگاه‌ها تحویل خواهد شد.

بنابراین حتی اگر در زمستان، گاز تحویلی به نیروگاه‌ها روزانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز باشد، باز هم نیروگاه‌ها با کمبودی معادل ۵۰ میلیون لیتر سوخت در روز برای استفاده از همه ظرفیت خود روبه‌رو خواهند بود.

در پنج ماهه ابتدایی امسال روزانه ۱۸ میلیون لیتر گازوئیل به نیروگاه‌ها تحویل شده و این در حالی است که مصرف در این بازه زمانی روزانه ۱۲ میلیون لیتر برآورد می‌شود. در هفت ماهه بعد سال اما در حالی که مصرف به ۳۲ میلیون لیتر در روز می‌رسد، تحویل گازوئیل ۲۹ میلیون لیتر خواهد بود که این تراز منفی از محل ذخیره گازوئیل در پنج ماهه ابتدایی سال در نیروگاه‌ها تامین خواهد شد.

مصرف نفت کوره نیز در حالی که در پنج ماهه نخست سال در نیروگاه‌ها روزانه بین سه تا چهار میلیون لیتر بوده، در زمستان به ۱۸ میلیون لیتر در روز می‌رسد.