تایید صلاحیت «مهدی تاج» در انتخابات فدراسیون فوتبال

صلاحیت رئیس اسبق فدراسیون فوتبال برای شرکت در انتخابات شهریورماه مورد تایید قرار گرفت.

صلاحیت مهدی تاج برای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال تایید شده است.

کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال با بررسی مدارک تاج صلاحیت او برای حضور در انتخابات را تایید کرده است.

عزیز محمدی، مهدی تاج، میرشاد ماجدی، علیرضا اسدی، محمد آخوندی و امیرواعظ آشتیانی کاندیدهای ریاست فدراسیون فوتبال هستند.

مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون فوتبال پس از پایان مهلت ثبت‌نام و تکمیل مشخصات کاندیداها، روز هشتم شهریورماه برگزار خواهد شد.