تخصیص ۲۵ درصد از درآمد واردات خودرو برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: با تصویب پیشنهاد بنده مقرر شد، ۲۵ درصد از محل درآمد واردات خودرو که حدود۱۵۰ هزار میلیارد ریال می باشد برای تامین مالی برخی پروژه عمرانی اختصاص یابد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: با تصویب اعضای کمیسیون مقرر شد ۲۵ درصد از محل درآمد واردات خودرو به تامین مالی شبکه راه آهن کشور، اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده ها و توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقا مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل اختصاص یابد.

به گزارش ایرنا، محمدرضا میرتاج الدینی در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: با تصویب پیشنهاد بنده مقرر شد،۲۵ درصد از محل درآمد واردات خودرو که حدود۱۵۰ هزار میلیارد ریال می باشد برای تامین مالی برخی پروژه عمرانی اختصاص یابد.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: بر این اساس به دولت اجازه داده می شود به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی،برقی، سریع السیر، قطار شهری، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راه سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده ها و توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقا مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل از ۲۵ درصد از محل درآمد واردات خودرو که حدود۱۵۰ هزار میلیارد ریال می باشد، استفاده کند.