غلامرضا سلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد:

تدوین آیین نامه‌های مرتبط با شبکه فروش برای رفع ابهامات

رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: پیش از تدوین و ابلاغ آیین نامه‌های مرتبط با شبکه فروش با انجمن‌ها و کانون‌های مرتبط هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود تا ابهامات برطرف شود، بنابراین آنها نگران آیین‌نامه کارمزد نباشند.  

به گفته رییس کل بیمه مرکزی پیش از تدوین و ابلاغ آیین نامه‌های مرتبط با شبکه فروش با انجمن‌ها و کانون‌های مرتبط هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود تا ابهامات برطرف شود، بنابراین آنها نگران آیین‌نامه کارمزد نباشند.

به گزارش بیمه مرکزی، «غلامرضا سلیمانی» در نشست مجازی با نمایندگان شبکه فروش، افزود: صنعت بیمه بدون حضور شبکه فروش و انجمن‌های صنفی هیچ معنا و مفهومی ندارد و نهاد ناظر برای جلب رضایت نمایندگان این شبکه، تمامی توان حاکمیتی و فنی خود را به کار خواهد گرفت.

وی گفت: در خصوص ابهامات آیین نامه ۱۰۲ به ویترین ارزشمند صنعت بیمه اطمینان می‌دهم که در نخستین جلسه شورای عالی بیمه بازنگری قابل قبولی در راستای تامین نقطه نظرات انجام شود.

رییس شورای عالی بیمه رشد پرتفوی و افزایش ضریب نفود بیمه را در گرو تلاش و دلگرمی شبکه فروش و رفع دغدغه‌های معیشتی آنان ارزیابی کرد و گفت: وظیفه ذاتی نهاد ناظر صنعت بیمه ایفای حقوق شبکه فروش است و تصمیمی در تضاد با منافع آنان اتخاذ نخواهد شد.

وی از رشد هماهنگ پرتفوی بیمه با نرخ تورم خبر داد و افزود: سودآوری متناسب صنعت بیمه با نرخ تورم یک دستاورد بزرگ است که در آینده نزدیک و با تلاش هر چه بیشتر شرکت‌ها و همچنین شبکه فروش بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

سلیمانی افزایش سودآوری صنعت بیمه از ۸۵۰ میلیارد تومان به ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را قابل تامل دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد انگیزه در شبکه فروش اعم از کارگزاران، نمایندگان و بازاریابان از مهمترین عواملی است که می‌تواند رشد قابل توجه این صنعت را به دنبال داشته باشد.

وی از ضرورت آموزش بازاریابان و شناسنامه‌دار شدن این قشر در صنعت یاد کرد و گفت: با جذب بازاریابان حرفه‌ای و آموزش دیده خانواده صنعت بیمه شاهد جمعیت ۳۰۰ هزارنفری خواهد شد و رشد سه برابری پرتفوی صنعت بیمه در گرو افزایش بازاریابان است.

رییس بیمه مرکزی، سیاست بیمه مرکزی را در فرایند عملیاتی بیمه گری، انبساطی و توسعه محور اعلام کرد و گفت: در تمامی رشته‌های بیمه‌ای با رفع موانع و ارائه راهکارهای متناسب به سمت تحقق اهداف صنعت بیمه حرکت خواهیم کرد.

وی به اهمیت بار کارشناسی مصوبات شورای عالی بیمه اشاره کرد و اطمینان داد آیین نامه ۹۲ نیز با نگاه کارشناسی توام با مساعدت، اصلاح خواهد شد.